OM SFF

Historien om SFF


Den mark, som villasamhället Stäket byggts på, var en del av Almarestäkets

gods. Greve Gustaf Magnus Björnstjerna ärvde detta år 1889. Ar

1904 påbörjar greven avstyckning av sju "Stäkethemman! . Försäljning

sker till besuttna. Han vill skapa ett samhälle lik

nande Djursholm, men marknaden kan inte tillhandahålla tillräckligt

många besuttna. De, som inte kan erlägga kontant betalning, kan få kredit

och betalar ränta och amortering direkt till greven på gårdskontoret. Gustaf

Magnus Björnstjerna avlider 1942 och godset övertas av greve Carl

Björnstjerna. Den nye ägaren har större exploateringsplaner, som dock inte

förverkligas. All mark säljs i stället till Tomtcentralen år 1947.

Läget är så här då man 1943 förbereder bildandet av vår förening: - Stäket

är en del av Eds socken och kommun (se bild).


- Vägmarken ägs av godset, ingen sköter vägar och diken.

- Ett elektriskt distributionsbolag finns sedan 1917.

-.

Den 16 nov 1943 hålls ett första möte, sammankallat av james Rohdin. Till

interimstyrelse väljs james Rohdin, ordförande, Nils Svensson, jarl

Bellinder, Carl Erik johansson och Rudolf Svensson. Hjalmar Dahlström

och Artur Winbäck blir suppleanter; Olof Ramfelt och Gunnar Qviberg

revisorer med Vilhelm Hansson som suppleant. Den 9 december diskuteras bland

annat stadgar och medlemsavgifter. Vid ett möte i Stäketskolan den 26 januari 1944,

där 67 av 77 medlemmar deltar, antas stadgar och bildas


Varför vara medlem i SFF?


Man investerar en ansenlig summa pengar i sin bostad. Då känns det också viktigt att det går att påverka den miljö man valt att bosätta sig i. Som medlem i föreningen är du med och bidrar till att vi blir en stark förening som kan driva de frågor vi tycker är angelägna. Vi blir en viktig samtalspartner gentemot kommunen och övriga som har ett intresse i vårt närområde. Föreningen blir aldrig starkare än sina medlemmar och tillsammans har vi större möjlighet att påverka.


SFF är en ideell förening och hela avgiften går oavkortat till den verksamhet vi bedriver.

Tillsammans blir vi starka


En för oss boende viktig fråga i närtid var när vi tog upp kampen mot E.On som hade för avsikt att placera ett stort kraftvärmeverk invid Rotebroleden i anslutning till Stäkets trafikplats.  Med gemensamma krafter lyckades vi förhindra denna etablering.

Styrelsen

Ordförande: Magnus Lindström

Kassör: Anders Adén

Ledamöter: Anders Rydström, Ulf Loven,

Maria Ledunger Thulin, Anna-Karin Nystrand,

Namir Zetali, Peter Hartzell  Suppleanter: Jeanette Segerkranz, Mattias TångefjordValberedning: Börje Rodin, Anders Karpensjö

Revisorer: Lars Hyllengren & Lasse Olsson


Kontakta oss i styrelsen styrelsen@staket.org