BLI MEDLEM

Roligt att du vill bli medlem!Va kul att du vill bli medlem!Betala  in medlemsavgiften till

Bangiro konto 606-2095


Uppge din gatuadress som referens vid betalning och ange även om möjligt en e-postadress så vi kan kommunicera enklare.


Medlemsavgift är 200:- per hushåll.Vi ser också gärna att du som eventuellt redan är medlem i en samfällighet även är medlem i Stäkets FastighetsägareFöreing då vi representerar alla boende i Stäket.


Tillsammans kan vi förbättra vår boendemiljö samt bevaka och påverka våra gemensamma intressen med större genomslagskraft.